Yayınlar

Sektörel gelişmeler, literatür ve gündem hakkında güncel içerikler

Nisan 6, 2023
Türk Hukukuna Göre Buy Now Pay Later (BNPL)
Finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler «ödeme sistemleri ve ödeme yöntemleri» özelinde oldukça inovatif sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçlardan biri de «Buy Now Pay Later» Türkçe karşılığıyla «Şimdi Al Sonra Öde» iş modelidir. Bu çalışmamızda öncelikle Buy Now Pay Later («BNPL» olarak anılacaktır.) tanımlanacak akabinde hukukumuzda BNPL sözleşmelerinin niteliği incelenecektir.
Kasım 9, 2022
“Ödeme Hizmeti Sağlayıcılar”, servis modeli bankacılığı kapsamında “Arayüz Sağlayıcı” olabilir mi?
Servis Modeli Bankacılığı Nedir? Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik’e göre Servis modeli bankacılığı; “arayüz sağlayıcılar”ın sundukları arayüz yoluyla, müşterilerin “servis bankaları”nın sistemleriyle doğrudan “açık bankacılık servisleri” aracılığıyla bağlantı kurarak servis bankası üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri hizmet modelini ifade eder. Devamı...
Ekim 13, 2022
Yargıtay Karar İncelemesi  “Y.HGK E.2017/50 K.2021/33 T.04.02.2021”
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, “Davacının hesabına para geldiğini ancak paranın davacı tarafından çekildiği savunmasında bulunan Davalı Bankanın, bu savını davacının imzası bulunan yazılı belgeler ile ispatlaması gerektiği” yönünde karar vermiştir. Bu çalışmamızda kısaca ilgili karar ışığında bankaların belge saklama yükümlülüğü, ispat yükü ve bu yükümlülüğün zamanaşımına tabi olup olmadığı hususu incelenecektir.
Haziran 24, 2022
Metaverse’de Sözleşmelerin Kurulması  
Metaverse tanımının hukuk alanı ile kesişimi, yasal boyutları, yapılack sözleşmelerin niteliği-türleri ve sözleşmelerin oluşturma-müzakere süreçleri hakkında sektöre ışık tutan bilgiler. Tüketici hukuku tarafından değerlendirilmesi ve mesafelerin sözleşmeler hakkında kapsamlı çıkarımlar.
Mayıs 3, 2022
Kripto Para Borsaları ile Kullanıcıları Arasındaki Sözleşmelerin Hukuki Niteliği ve Özellikleri
Kripto para alım/satım işlemlerine aracılık eden "Kripto Para Borsaları"'nın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu şirketler faaliyetlerini genel mevzuat hükümleri kapsamında yürütmektedir. Kripto para borsaları üyelik esasıyla çalışmaktadır. Üyelik esnasında bir kullanım ya da üyelik sözleşmesi akdedilmektedir.
Temmuz 7, 2020
Müşteri Sırrı ve Kişisel Verilerin Kesişim Kümesi Bankacılık Kanunu md. 73’e İlişkin Bazı Tespitler
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun en önemli maddelerinden biri olan «Sırların Saklanması» başlıklı 73. maddesinin 3. fıkrası 20.02.2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile değiştirilmiş idi. İlgili Kanun’un gerekçesine göre bu değişiklik ile bankacılık mevzuatı ile 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu arasındaki uygulamada var olabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır.
Müşteri Sırrı ve Kişisel Verilerin Kesişim Kümesi Bankacılık Kanunu md. 73’e İlişkin Bazı Tespitler
Web sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli, birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak Çerez Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.
Cookie Policy