Yayınlar

Sektörel gelişmeler, literatür ve gündem hakkında güncel içerikler

Haziran 24, 2022
Metaverse’de Sözleşmelerin Kurulması  
Metaverse tanımının hukuk alanı ile kesişimi, yasal boyutları, yapılack sözleşmelerin niteliği-türleri ve sözleşmelerin oluşturma-müzakere süreçleri hakkında sektöre ışık tutan bilgiler. Tüketici hukuku tarafından değerlendirilmesi ve mesafelerin sözleşmeler hakkında kapsamlı çıkarımlar.
Mayıs 3, 2022
Kripto Para Borsaları ile Kullanıcıları Arasındaki Sözleşmelerin Hukuki Niteliği ve Özellikleri
Kripto para alım/satım işlemlerine aracılık eden "Kripto Para Borsaları"'nın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu şirketler faaliyetlerini genel mevzuat hükümleri kapsamında yürütmektedir. Kripto para borsaları üyelik esasıyla çalışmaktadır. Üyelik esnasında bir kullanım ya da üyelik sözleşmesi akdedilmektedir.
Nisan 24, 2022
Banka Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması ile Bankacılık Zimmeti Arasındaki İlişki
Banka kredilerinin kredi sözleşmeleriyle belirlenen koşullara uygun olarak ifa edilmesi, beklenen ve istenen bir durum olmakla birlikte, özellikle ekonomik kriz ortamlarında bu pek mümkün olmaz. Bu gibi durumlarda taraflar –genelde müşteri- baştan belirlenmiş sözleşme koşullarının değiştirilmesini, yani kredilerin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirir.
Mayıs 1, 2021
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında İlk Değerlendirmeler
Bu düzenleme aceleye getirilmiş ve iyice düşünülmeden hazırlanmıştır. Şöyle ki; Söz konusu düzenleme, 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’na mevzuata uyum için gerekli hazırlık süresi verilmemiştir.
Şubat 20, 2021
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Kredi Sınırlamalarının Kredi Sözleşmelerine Etkisi
Bu tebliğin konusu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan kredi sınırlamalarının, kredi sözleşmelerine olan etkisinin incelenmesidir. Özellikle bu hükümlere uyulmadan akdedilen kredi sözleşmelerinin geçerli olup olmadığı meselesi Bankacılık Kanunu’nda yer alan bu sınırlama hükümlerinin niteliği ve kanunun amacı üzerinden değerlendirilecektir.
Ocak 5, 2021
Masak Blokesinin Mevzuat ve Uygulama Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Bugün insanlar ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri hukuk kuralları içerisinde elde edebilmek için teknoloji ve interneti yaygın olarak kullanmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile internet üzerinden yapılan ticaret de artış göstermektedir.
gdpr-image
Web sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli, birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak Çerez Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz. Tarayıcı çerez ayarlarını her zaman değiştirebilirsiniz.
Cookie Policy