Yayınlar

Sektörel gelişmeler, literatür ve gündem hakkında güncel içerikler

Ekim 9, 2023
Finansal Yatırım Kararı Verirken Dolandırıcılıktan Korunmak için Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Finansal yatırımlarda dolandırıcılığa karşı dikkat edilmesi gerekenler: Yüksek getiri vaatlerine şüphe, aceleci kararlar almayın, hukuki ve vergi boyutunu araştırın, lisans ve yetki kontrolü yapın, doğru referanslarla konuşun, işletmeyi fiziken ziyaret edin, sözleşmeyi inceleyin, para transferlerinde tedbirli olun, mümkünse teminat isteyin
Eylül 8, 2023
Dijital Banka Çağı
Dijital bankaların yükselişini, geleneksel bankacılık üzerindeki etkilerini, işleyişlerini düzenleyen kuralları ve dijital kanallar aracılığıyla hizmet vererek az hizmet alacak pazarlara ulaşma potansiyellerini ele alıyoruz.
Mayıs 3, 2022
Kripto Para Borsaları ile Kullanıcıları Arasındaki Sözleşmelerin Hukuki Niteliği ve Özellikleri
Kripto para alım/satım işlemlerine aracılık eden "Kripto Para Borsaları"'nın kuruluşu ve faaliyetleri hakkında herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu şirketler faaliyetlerini genel mevzuat hükümleri kapsamında yürütmektedir. Kripto para borsaları üyelik esasıyla çalışmaktadır. Üyelik esnasında bir kullanım ya da üyelik sözleşmesi akdedilmektedir.
Nisan 24, 2022
Banka Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması ile Bankacılık Zimmeti Arasındaki İlişki
Banka kredilerinin kredi sözleşmeleriyle belirlenen koşullara uygun olarak ifa edilmesi, beklenen ve istenen bir durum olmakla birlikte, özellikle ekonomik kriz ortamlarında bu pek mümkün olmaz. Bu gibi durumlarda taraflar –genelde müşteri- baştan belirlenmiş sözleşme koşullarının değiştirilmesini, yani kredilerin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirir.
Şubat 20, 2021
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Kredi Sınırlamalarının Kredi Sözleşmelerine Etkisi
Bu tebliğin konusu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan kredi sınırlamalarının, kredi sözleşmelerine olan etkisinin incelenmesidir. Özellikle bu hükümlere uyulmadan akdedilen kredi sözleşmelerinin geçerli olup olmadığı meselesi Bankacılık Kanunu’nda yer alan bu sınırlama hükümlerinin niteliği ve kanunun amacı üzerinden değerlendirilecektir.
Temmuz 7, 2020
Müşteri Sırrı ve Kişisel Verilerin Kesişim Kümesi Bankacılık Kanunu md. 73’e İlişkin Bazı Tespitler
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun en önemli maddelerinden biri olan «Sırların Saklanması» başlıklı 73. maddesinin 3. fıkrası 20.02.2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile değiştirilmiş idi. İlgili Kanun’un gerekçesine göre bu değişiklik ile bankacılık mevzuatı ile 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu arasındaki uygulamada var olabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır.
Müşteri Sırrı ve Kişisel Verilerin Kesişim Kümesi Bankacılık Kanunu md. 73’e İlişkin Bazı Tespitler
Web sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli, birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak Çerez Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.
Cookie Policy