Yayınlar

Sektörel gelişmeler, literatür ve gündem hakkında güncel içerikler

Şubat 20, 2021
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Kredi Sınırlamalarının Kredi Sözleşmelerine Etkisi
Bu tebliğin konusu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan kredi sınırlamalarının, kredi sözleşmelerine olan etkisinin incelenmesidir. Özellikle bu hükümlere uyulmadan akdedilen kredi sözleşmelerinin geçerli olup olmadığı meselesi Bankacılık Kanunu’nda yer alan bu sınırlama hükümlerinin niteliği ve kanunun amacı üzerinden değerlendirilecektir.
Ocak 5, 2021
Masak Blokesinin Mevzuat ve Uygulama Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Bugün insanlar ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri hukuk kuralları içerisinde elde edebilmek için teknoloji ve interneti yaygın olarak kullanmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile internet üzerinden yapılan ticaret de artış göstermektedir.
Temmuz 7, 2020
Müşteri Sırrı ve Kişisel Verilerin Kesişim Kümesi Bankacılık Kanunu md. 73’e İlişkin Bazı Tespitler
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun en önemli maddelerinden biri olan «Sırların Saklanması» başlıklı 73. maddesinin 3. fıkrası 20.02.2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile değiştirilmiş idi. İlgili Kanun’un gerekçesine göre bu değişiklik ile bankacılık mevzuatı ile 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu arasındaki uygulamada var olabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır.
gdpr-image
Web sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli, birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak Çerez Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz. Tarayıcı çerez ayarlarını her zaman değiştirebilirsiniz.
Cookie Policy