5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Kredi Sınırlamalarının Kredi Sözleşmelerine Etkisi
Şubat 20, 2021
Banka Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması ile Bankacılık Zimmeti Arasındaki İlişki
Nisan 24, 2022
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Kredi Sınırlamalarının Kredi Sözleşmelerine Etkisi
Şubat 20, 2021
Banka Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması ile Bankacılık Zimmeti Arasındaki İlişki
Nisan 24, 2022

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında İlk Değerlendirmeler


Genel Değerlendirmeler

 1. Bu düzenleme aceleye getirilmiş ve iyice düşünülmeden hazırlanmıştır.
  Şöyle ki;
  1. 1 Söz konusu düzenleme, 01.05.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’na mevzuata uyum için gerekli hazırlık süresi verilmemiştir.
  2. 1 Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’nın şüpheli işlem bildirimi yapabilmesi için faaliyetlerine özgü bir “Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi” yayımlanmamıştır. Bugün bildirim yükümlülüğü altında olan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları bu yükümlülüğü nasıl yerine getirecekleri konusunda aydınlatılmamış durumdalar.
  3. 1 Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’nın şüpheli işlem bildirimi yapabilmesi için “Şüpheli İşlem Bildirimi Sistemi” açılmamıştır. Bugün itibarıyla bu yükümlülüğün fiilen yerine getirilmesi imkânsızdır.
 2. Söz konusu Yönetmelik yıllar önce finansal kuruluşlar (özellikle bankalar) esas alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle de çoğu düzenlemesi Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’nın yürüttükleri faaliyetlere uygun değildir. Bu sektöre özel bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Aksi durumda, uygulamada büyük sorunlar yaşanacaktır.
 3. Söz konusu düzenleme, sektör görüşü alınmaksızın hazırlanmıştır. 

Özel Değerlendirmeler

 1. Bu değişiklik ile Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” kapsamında “yükümlü” sayılmıştır
 2. Ancak, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları “Finansal Kuruluş” tanımı içerisine alınmamıştır. Dolayısıyla, yönetmelikte finansal kuruluşlara ilişkin olarak getirilen hükümler bu şirketlere uygulanmayacaktır. Örneğin; Teknolojik Risklere Karşı Tedbir Alınması (Md.20), Üçüncü Tarafa Güven (Md.21), Muhabirlik İlişkisi (Md.23), Elektronik Transferler (Md.24), Riskli Ülkelerle ilişkiler (md.25) maddeleri bu şirketlere uygulanmayacaktır. 
 3. Buna karşılık, Yönetmeliğin diğer hükümleri bu şirketler hakkında uygulanacaktır. Örneğin; Kimlik Tespiti (Md.5), Müşteri Durumunun ve İşlemlerinin İzlenmesi (Md.19), Şüpheli İşlem Bildirimi (Md.27), Yükümlüler Tarafından Devamlı Bilgi Verme ( Md.32), Denetim (Md.35) 
 4. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları “Uyum programı” hazırlamakla yükümlü kılınmamıştır. Zira bu yükümlülüğün düzenlendiği “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik”te herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
 5. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları, “Uyum Görevlisi” atamakla yükümlü kılınmamıştır. Zira bu yükümlülüğün düzenlendiği “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik”te herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında İlk Değerlendirmeler
Web sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli, birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak Çerez Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.
Cookie Policy