KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz,

İnternet sitemizi ziyaretiniz ve iletişim formunu doldurmanız ile işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile sizi bilgilendirmek isteriz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşleyeceğiz ve Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçlarımız Nelerdir?

Siz değerli ziyaretçilerimize ait kimlik bilgisi (ad-soyad), İletişim Bilgisi (elektronik posta adresi), İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi vb.) şeklindeki kişisel verileriniz;

  • İnternet sitemiz üzerinden iletişim formunun gönderilmesi halinde talep ve mesajlarınızın yanıtlanması ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
  • Yapacağınız sözleşmelerin kurulması, ifası, sonlandırılması da dahil olmak üzere tüm aşamaları kapsamında,
  • İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Kişisel verileriniz güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü şahıslara aktarılmaz;

  • Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlar,
  • Kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu tüzel kişilerine, otoritelere

hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz; internet sitemizin kullanılması ve iletişim formunun doldurulması suretiyle tamamen otomatik veya kısmen otomatik yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel verileriniz;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m.5/2-c) ile
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurularınızı aşağıda yazılı adrese yazılı olarak veya daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden aşağıda yazılı mail adresine e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

Av. Dr. Davut GÜRSES ve Av. Yaman ÇELİK 

Adres: Koşuyolu Caddesi No:12/A Kadıköy İstanbul

E-posta: info@pactahukuk.com