PUBLICATIONS & EDUCATIONS

 • Bank General Loan Agreement, Dr. Davut Gurses, On İki Levha Broadcasting A.Ş., İstanbul, 2016
 • Embezzlement Crimes According to the Banking Law, Davut Gurses, On İki Levha Broadcasting A.Ş., Istanbul, 2009
 • Embezzlement Crimes According to the Banking Law (2. Press), Dr. Davut Gurses, On İki Levha Broadcasting A.Ş., Istanbul, 2018

Edition No: 44 ISBN: 978-605-5865-39-9 Date of issue: 2009 July Press: 1. p. Page Number: xvi + 150 s. List Price: 22,50 TL Size: 16,0 x 23,0 cm. Volume: American Paper: 80 gr 1. Pulp. Contents : CLICK

Edition No: 44 ISBN: 978-605-5865-39-9 Date of issue: 2018 July Press: 2. p. PageNumber: XVII + 223 s. List Price: 37.04 TL Size: 16,0 x 23,0 cm. Volume: American Paper: 80 gr 1. Pulp. Contents: CLICK . Buy: CLICK

Edition No: 641 ISBN: 978-605-152-420-7 Date of Issue: 2016 September Press: 1.p. Page Number: XXIII + 466 s. List Price: 78.70 TL Size: 16,5 x 23,5 cm. Volume: Hard Cap-Stitch  Paper: 90 gr 1. Pulp.  Contents: CLICK Buy: CLICK

Banking Law
Law of Obligations
Loan Guarantees
Tracking Unit Control
Banking Crimes
Banking Bonding
Consumer Law
 • Kasten Adam Öldürme Suçunun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi, Davut Gürses, Dr.Şükrü Alpaslana’ a Armağan, TCHD Yayınları, 2007
 • Tüketici Kredilerinde Kefalet Türü Sorunu ve Bankalar Uygulaması, Davut Gürses, Güncel Hukuk Dergisi, Sayı: 2008-1
 • Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu (TCK.m.288) Karşısında Müdafiin Esas Hakkındaki Savunması ve Sınırları, Davut Gürses, Suç ve Ceza Dergisi, Sayı:2,2008
 • Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Hukuki Sorumluluğu (Hakemli), Davut Gürses, Kazancı Hukuk Dergisi, Sayı: 75-76, 2010
 • Kredi Teminatı Olarak Üst Hakkı İpoteği (Hakemli), Davut Gürses, Bankacılar Dergisi, TBB Yayınları, Sayı:76, Mart 2011,
 • İzinsiz Faaliyette Bulunmak Suçu Bank. K. m. 150 (Hakemli), Davut Gürses, Bankacılar Dergisi, TBB Yayınları, Sayı:80, Mart 2012
 • Türk Borçlar Kanunu’ na Göre Havale (Hakemli), Davut Gürses, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu Armağanı, Vedat Kitabevi, 2013
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Tüketici Kredilerinde Cayma Hakkı, Davut Gürses, Legal Hukuk Dergisi, Sayı:140, 2014
 • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’ nin 20 Nisan 2017 Tarihli Kararı Işığında İşletmelerin Biyometrik Güvenlik Teknolojileri Kullanımının İncelenmesi, Dr. Davut Gürses, Ortak Yazar Zehra Binnur Avunduk, Eurasian Business & Economics Journals 2017, Volume 1
 • Aile Konutu Üzerinde Kurulan İpoteğin Eş Rızası Yokluğu Nedeniyle Yolsuz Hale Gelmesinden Kaynaklanan Zarardan Devletin Sorumluluğu (Hakemli), Dr. Davut Gürses, Bankacılar Dergisi, TBB Yayınları, Sayı:106, Eylül 2018
 • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi’ nin 20 Nisan 2017 Tarihli Kararı Işığında İşletmelerin Biyometrik Güvenlik Teknolojileri Kullanımının İncelenmesi, Dr. Davut Gürses, Ortak Yazar Zehra Binnur Avunduk, International Conference on Global Competition And Innovation Management (ICGCIM), 9-11 Kasım 2017, İstanbul
 • Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı Sempozyumu, Dr. Davut Gürses, Bankacılık Zimmeti Suçuna Dair Uygulamaya İlişkin Bazı Tespitler, 21.10.2017, İstanbul